?

Log in

No account? Create an account
Jay Chou - Wu Bu Pei ( I'm not worthy) - It's my life and anything else in between.
Soo Jin

SooJin
Date: 2009-01-23 19:12
Subject: Jay Chou - Wu Bu Pei ( I'm not worthy)
Security: Public
I am feelingboredbored
Tags:songs
I wonder which girl would actually put up with this?
The song itself is quite nice
but.. hiding a relationship with a very popular star.
Is it worth it?

Yes i'm still quite bored.
Watch the video

*************

Jay Chou - Wo Bu Pei (I’m not worthy)

Zhe jie shang tai yong ji
tai duo ren you bi mi
bo li shang you wu qi
zai bei yin cang qi guo qu

ni lian shang de qing xu
zai hai yuan na chang yu
zhe xing ling tai guo wan qu
zou bu hui gu shi li

zhe ri zi bu zai lu
you ban bo le ji ju
sheng xia ban kong hui yi de wo
zai da fang zi li

dian ying yuan de zuo yi
ge yao yuan de ju li
gan qing mei you dui shou hu
ni gen zi ji xia qi


hai lai bu ji zi zi xi xi xia ni de guan yu
miao shu wo ru he ai ni
ni gue wei xiao de li wo er qu

# zhe gan jue yi jing bu dui
wo nu li zai wan hui
yi xie xie ying gai ti tie de gan jue wo mei gei
ni du zui xu de yuan wang hen bei wei
zai tuo xie shi wo hu lue ni bu guo yao ren pei

* zhe gan jue yi jing bu dui
zo zui hou cai le jie
yi ye ye bu ren fan yue de qing jie ni gua lu
ni mo bei wei wo diao guo ji ci lei duo qiao cui
er wo xin sui ni shou zui ni de mei wo bu pei


Say something! | 2 said *** *** Link *


SoonJa
User: soonja
Date: 2009-01-23 23:29 (UTC)
Subject: (no subject)
well, at the very least, they have their happy moments...

and you'll be surprise how many will put up with this just for the trophy.
Reply | Thread *** Link *SooJin
User: dcsjin
Date: 2009-01-24 00:54 (UTC)
Subject: (no subject)
but.. the trophy cannot be shown..
so net result is 0
Reply | Parent *** Thread *** Link *browse
my journal
links
May 2017